On label vs. off label liečba

workshop o právnych limitoch a kontexte na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť 
Program workshopu

Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s h&h PARTNERS, advokátskou kanceláriou s.r.o. , Vás pozývajú na worskshop s názvom On label vs. off label liečba – právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť.


Prvý diskusný blok sa bude venovať týmto témam:

 • Aké lieky môžeme v liečbe používať?
 • Smernica 2001/83 + nariadenie 726/2004 a ich odraz v zákone o liekoch
 • Výnimky zo zásady používania registrovaných liekov a druhy off label používania liekov v optike 362/2011 Z.z.
 • Má liečba zo súcitu miesto v 362/2011 Z.z.?
 • Režim povoľovania výnimiek (povolenie na terapeutické použitie a dočasná registrácia)
 • Pohľad Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvoru EÚ na off label

Druhý diskusný blok bude zameraný na Zásady úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia s focusom na off label.

V rámci neho sa budeme venovať týmto témam:

 • Na čo má pacient nárok a ako sa na “štandard“ pozerá Európsky súd pre ľudské práva?
 • Existuje právo na štandard v Dohovore RE a v Charte základných práv?
 • Zásady úhrad liekov podľa 363/2011 Z.z.
 • Ako rozumieť pravidlám osobitných druhov úhrad?
 • Diferenciácia postupu poskytovateľa v prípade nekategorizovaných liekov a prípadov nespĺňajúcich indikačné/preskripčné obmedzenia
 • Vzťah medzi povinnosťou liečiť lege artis a úhradovými limitmi
 • Právna zodpovednosť za škodu v prípade off label liečby

INFORMÁCIE O CENE

Zvýhodnená cena 115 eur platí len do 15.2.2019. Od 16.2. 2019 je účastnícky poplatok 135 eur.


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Registrovaní účastníci môžu na adresu office@hhpartners.eu poslať otázky, ktoré ich zaujímajú, a ktorým by sa chceli v rámci worskhopu venovať.

On label vs. off label liečba

Program workshopu - On label vs. off label liečba

08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov

registrácia účastníkov + ranné občerstvenie

09:00 - 10:30

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

On label vs off label liečba - právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť 

10:30 - 10:50

Coffee break

prestávka na kávu

10:50 - 12:30

Mgr. Katarína Tomková (h&h PARTNERS, advokátska kancelária)

Zásady úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia s focusom na off label

Partneri workshopu

Partneri workshopu