doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Medicína

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: