On label vs. off label liečba

workshop o právnych limitoch a kontexte na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť 
Program workshopu