Liek náš každodenný

právne, medicínske a úhradové aspekty farmakoliečby na Slovensku
Program konferencie