Vždy pripravení! Vybrané zmeny v zdravotníckej legislatíve 2019/2020

Čo priniesli kľúčové novely zdravotníckych predpisov a aké budú ich dopady v roku 2020
Program workshopu