Konferencie MEDIUS

Konferencie a workshopy organizované Komorou pre medicínske právo