Ing. Iveta Petrovičová

Ekonomika

Ing. Iveta Petrovičová študovala na Národnohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej Bratislava, odbor makroekonomická regulácia. Po štúdiu pracovala na pozícii úverový pracovník, z ktorej sa postupne vypracovala až na súčasnú pozíciu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, metodik dane z príjmov právnických osôb. V predchádzajúcom zamestnaní, na Daňovom riaditeľstvo SR zastávala funkciu vedúcej oddelenia riadenia medzinárodných vzťahov v rámci sekcie medzinárodnych vzťahov.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: