JUDr. Lucia Madleňáková

Právo

Je odbornou asistentkou  na Katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde začala pracovať v roku 2006 jako projektová asistentka projektu „Praktické formy výuky na PF UP“. Súčasťou projektu bolo znovuobnovenie právnych kliník na PF UP, na čom sa ako členka Centra pre klinické právne vzdelávanie podieľa dodnes. Učí předmět Street law (Právo pre každý deň) a je supervízorkou Administratívnoprávnej kliniky. Je taktiež členkou celosvetovej organizácie GAJE (Global Aliance for Justice Education), ktorá je zameraná na klinické vzdelávanie.

Okrem kliník tiež vyučuje Správne právo, Správne právo trestné a Správne súdnictvo na PF UP. Od svojich školských čias sa zameriava na problematiku náboženskej slobody, kedy svoju diplomovú prácu napísala na tému vzťahu štátu a cirkví a svoju rigoróznu prácu, ktorá bola tiež publikovaná pod názvom Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání (Linde Praha 2010), venovala tejto problematike. Píše tiež odborné články napr. do časopisu Správne právo či Acta Iuridica Olomucensis.

Bola účastníčkou mnohých školení, workshopov, odborných seminárov a konferencií na rôzne témy z oblasti jej záujmu (napríklad v Španielsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku či Slovensku). Absolvovala aj niekoľko odborných stáží například v New Yorku na Columbia Law School či v Španielsku na Právnickej fakulte Univerzity vo Valencii. V súčasnosti spracúva svoju dizertační prácu týkajúcu sa náboženskej slobody v správnom práve a pripravuje, jako súčasť autorského týmu, komentár k § 50 ods. 2 zákona o zdravotných službách.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: