JUDr. Mgr. Jana Srníková

Právo

Vyštudovala pedagogickú fakultu UK v Bratislave (odbor taliansky jazyk a literatúra) a právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Doktorát z trestného práva získala na svojej „alma mater“ v januári 2012 s témou Problematika domáceho násilia  a jej prevencia.

Tri roky pôsobí v Asociácii dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), od septembra 2011 na pozícii manažérky kancelárie ADL.

Na základe jej aprobácie sa venuje najmä zdravotníckemu právu a tvorbe pripomienok k legislatívnym návrhom zákonov s cieľom pozitívne zlepšiť legislatívne prostredie pre členov ADL.
Aktívne sa zapája do všetkých aktivít asociácie, budúcnosť vidí v pravidelnej a dôslednej edukácii pacientov, čomu sa pravidelne venuje na rôznych fórach.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.