JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

Právo, Teológia

Juraj Jurica je rím.-kat. kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený v r. 2002. V r. 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od r. 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.

Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na http://jurica.sk/

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: