MUDr. Juraj Vančík, CSc.

Medicína

Juraj Vančík v roku 1974 vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. V roku 1978 získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, v roku 1984 II. stupňa a v 1989 atestáciu z kardiológie. Svoju  kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1992. Absolvoval aj viacero kurzov (1984 – Postgraduálny kurz v kardiológii, IKEM, Praha; 1989 – Postgraduálny kurz z echokardiológie, Davos; 1989  – Európsky kongres echokardiografie, Rotterdam) a taktiež bol účastníkom na viacerých Európskych a svetových kongresoch v kardiológii.

Vančík začal pracovať v roku 1974 ako sekundárny lekár v Košiciach na II. internej klinike. Na II. internej klinike pracoval do roku 1980, kedy na 2 roky odišiel pracovať do Líbye. Po návrate, v rokoch 1982 – 1995, pracoval vo Fakultnej nemocnice v Košiciach na IV. internej klinike. V období 1995 až 1997 bol riaditeľom medicínskeho centra v Košiciach.

Okrem vyššie uvedených funkcií sa venoval aj výskumnej činnosti (napr. štúdie CASSIS, ISPRI,ATLAS) zameranej hlavne na neinvazívnu a klinickú kardiológiu. Bol členom výboru sekcie Neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti, prednášal v postgraduálnom centre pre lekárov a farmaceutov v Košiciach a na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. Dlhodobo je pravidelným účastníkom na svetových a európskych kardiologických kongresoch a odborných sympóziách.

 

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: