Mgr. Nikola Gurgoľová

Zdravotníctvo

Mgr. Nikola Gurgoľová absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach – Verejná správa a následne magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – Verejná politika. Pôsobila ako štážístka v NRSR a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po stážach sa realizuje ako projektová koordinátorka v organizácii Transparency International Slovensko. Venuje sa predovšetkým oblasti zdravotníctva (transparentnosť nákupov, zmluvných vzťahov, dohľadových orgánov a i.).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: