Mgr. Pavol Štukovský, MBA

Poisťovníctvo, Zdravotníctvo

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Poskytovanie dát získaných o poistencoch iným subjektom – aké sú naše limity?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.