MUDr. Marián Šóth

Medicína, Zdravotníctvo

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Naše skúsenosti s realizáciou GDPR požiadaviek v ambulanciách

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.