MUDr. Peter Makara, MPH

Medicína, Zdravotníctvo

Peter Makara sa narodil  7.6.1973 v Snine.

V rokoch 1991 až 1997 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Atestáciu 1. stupňa v odbore interné lekárstvo získal v roku 2000 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializáciu v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo získal v roku 2005. Kvalifikáciu ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (,,MPH“) získal v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 pracoval ako lekár v Stropkovskej nemocnici. V rokoch 2002 – 2006 pracoval ako produktový manažér pre SANDOZ. Jeho pracovnou náplňou bolo plánovanie výroby liekov, príprava marketingových materiálov a odborné produktové školenia medicínskych reprezentantov. Od roku 2006 pracuje pre MEDI-PHARMU ako všeobecný lekár pre dospelých a zároveň je odborným garantom pre všeobecné lekárstvo.

Peter Makara je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a tiež členom zahraničnej organizácie WONCA.

 

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Nové povinnosti, sankcie a riziká pre ambulancie. Ako to všetko zvládnuť?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: