PharmDr. Ivana Pankuchová

Farmácia, Ministerstvo zdravotníctva

Vedúca sekcie registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po niekoľkoročnej praxi v lekárenskej starostlivosti nastúpila na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, kde pracuje už 11 rokov. Postupne získavala skúsenosti na pozícii koordinátora, vedeckého posudzovateľa a neskôr aj vedúceho oddelenia. Súčasný post vedúcej sekcie registrácie zastáva od roku 2017. Je tiež podpredsedníčkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.