Reklama lieku v jeho životnom cykle + aktuálne témy klinického skúšania

  • 19. marca 2024
  • online platforma MS Teams
  • 160€
Program workshopu

„PharmaUpdate“ ŠTARTUJE ROK 2024 WEBINÁROM ZAMERANÝM NA REKLAMU LIEKU!


Informácia pre záujemcov: Nestihli ste sa tohto webinára zúčastniť online? Máme pre Vás kompletný videozáznam! Stačí, keď nám napíšete na office@medius.sk a my Vám po zakúpení jeho obsah sprístupníme.


Problematika právnej regulácie reklamy liekov je charakteristická na jednej strane stručným právnym ukotvením a na strane druhej množstvom nejasných či hraničných situácií v aplikačnej praxi. V rámci webinára sa zameriame na správne uchopenie princípov, na ktorých stoja pravidlá reklamy liekov, a to počnúc klinickým skúšaním lieku, marketovaním registrovaného lieku v rôznych formách jeho reklamy až po úvahu, kde sú hranice komunikácie o off label použití lieku. Na jednotlivé skutkové podstaty budeme nazerať vo svetle rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, slovenských súdov a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Téma bude rámcovaná aj pohľadom zástupcu samotného regulátora na podstatné rozlišovacie skutočnosti pri výkone prieskumnej činnosti ŠÚKL a spoločnou diskusiou o tom, ako by sme sa mali v praxi postaviť k riešeniu nejasných situácií. Na otázky týkajúce sa náborových materiálov nadviaže zástupca Etickej komisie pre klinické skúšanie, ktorý bude komunikovať pripravované zmeny v národných požiadavkách na dokumentáciu skúšania v časti II, ako aj skúsenosti EKKS počas roku 2023.

Detaily programu pripravovaného webinára si môžete prečítať nižšie. Ak Vám už teraz napadá otázka, ktorá sa Vám spája s danou témou, pošlite nám ju vopred na office@medius.sk.


KEDY A KDE?

Termín: 19.3.2024 (utorok) od 9.15 do 12.15

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre zamestnancov farmaceutických spoločností, držiteľov registrácie, členov etických komisií samosprávnych krajov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútorov a ďalších stakeholderov, ktorí majú v kompetencii “regulatory” témy a oblasť klinického skúšania.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 160 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


SPÍKRI

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo)

PharmDr. Ivana Pankuchová
(Lektorka je vedúca sekcie registrácie liekov v ŠÚKL)

MUDr. Aurélia Mojzešová
(Lektorka je pediatrička a onkologička v NÚDCH a predsedníčka Etickej komisie pre klinické skúšanie)


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.


ČO JE „PharmaUpdate“?

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS a advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS s názvom “PharmaUpdate”. Cieľom tejto platformy je upozorňovať na legislatívne novinky týkajúce sa zákona o liekoch, zákona o úhradách a s nimi súvisiacich predpisov a vysvetľovať často odťažité pojmy farmaceutického práva zrozumiteľným spôsobom. V rámci odborných podujatí PharmaUpdate sa budeme zamýšľať nad bielymi alebo zmätočnými miestami na mape „farma“ legislatívy a hľadať spôsoby, ako nimi bezpečne preplávať.

Témy pre PharmaUpdate môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia PharmaUpdate.

Reklama lieku v jeho životnom cykle + aktuálne témy klinického skúšania

Program workshopu - Reklama lieku v jeho životnom cykle + aktuálne témy klinického skúšania

1. Blok: Právne aspekty reklamy lieku počnúc klinickým skúšaním až po rozširovanie indikácie registrovaného lieku (I. Humeník)
09:15 - 09:20

Otvorenie a organizačné info

09:20 - 10:45

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Čo je to reklama liekov a prečo má zmysel tejto téme venovať pozornosť (+ sankcie podľa zákona o reklame)? ・ Subjektívny znak reklamy a jeho odraz v rozhodnutiach SDEÚ a ŠÚKL ・ Výluky z reklamy liekov (názov lieku, internetový výdaj liekov, disease awareness, cenníky, vyžiadaná korešpondencia atď.) ・ Ako by mal vyzerať postup identifikácie, či moja činnosť je/nie je reklamou liekov? ・ Rozdelenie reklamy podľa adresáta (odborná verejnosť vs. široká verejnosť) a základné požiadavky na reklamu ・ Zakázaná reklama liekov na verejnosť – optika zákona o reklame a optika zákona o mediálnych službách ・ Osobitosti reklamy na odborníkov – zákaz darov, lekárske návštevy, účasť na odborných podujatiach, vzorky liekov a kontext tejto regulácie na zákon o liekoch (napr. zákaz poskytovania zliav v naturáliách) ・ Porovnávacia reklama liekov – kto si trúfne?... ・ Známe osobnosti a zdravotnícki pracovníci v reklame na lieky – kde sú hranice ich využitia? ・ Na čo si dať pozor pri náborových materiáloch/reklame klinického skúšania? ・ Reklama na off label použitie lieku (nielen) v prípade vydania povolenia na terapeutické použitie lieku ・ Diskusia

10:45 - 11:00

Prestávka

2. Blok: “Regulatory” pohľad ŠÚKL na reklamu liekov a kľúčové premenné pri prieskume jej zákonnosti (I. Pankuchová)
11:00 - 11:40

PharmDr. Ivana Pankuchová (vedúca sekcie registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv)

Pohľad ŠÚKL na reklamu liekov a kľúčové premenné pri prieskume jej zákonnosti ・ Diskusia

3. Blok: Aktuálne témy klinického skúšania z pohľadu Etickej komisie pre klinické skúšanie (A. Mojzešová)
11:40 - 12:15

MUDr. Aurélia Mojzešová (pediatrička a onkologička v NÚDCH a predsedníčka Etickej komisie pre klinické skúšanie)

Zhodnotenie činnosti EKKS v roku 2023 a reflexia na najviac diskutované témy pri posudzovaní dokumentácie v časti II ・ Pripravovaná zmena Národných a európskych požiadaviek k žiadosti klinického skúšania k dokumentácii k časti II ・ Zmena Q&A v.6.7. ・ Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu