Sťažnosť na nemocnicu – odporúčania, ako ustáť spor s pacientom

  • 15. mája 2024
  • online platforma MS Teams
  • 119€
Program workshopu

MÁJOVÝ WEBINÁR VÁS PRIPRAVÍ NA TO, ABY VÁS PRÍPADNÁ SŤAŽNOSŤ PACIENTA NEZASKOČILA


Informácia pre záujemcov: Nestihli ste sa tohto webinára zúčastniť online? Máme pre Vás kompletný videozáznam! Stačí, keď nám napíšete na office@medius.sk a my Vám po zakúpení jeho obsah sprístupníme.


Kto niečo robí, robí aj chyby. V zdravotníctve sa však často stáva, že sa pacient sťažuje, aj keď mu bola starostlivosť poskytnutá správne. Tak ako existuje niekoľko základných odporúčaní na to, aby sa nemocnica vyhla sporu s pacientom, existuje aj mnoho spúšťačov eskalácie nespokojnosti, ktoré môžu končiť v podanie sťažnosti. Nastavenie správneho procesu riešenia sťažnosti a dodržanie niekoľkých (aj vedou overených) postupov môže znížiť riziko toho, že by pacient svoju nespokojnosť ventiloval na polícii, ÚDZS či súde. Paradoxne je prvým predpokladom úspechu to, ak sa pacient sťažuje nemocnici a nie na sociálnej sieti. Buďme radi, ak pacient svoju sťažnosť doručí nemocnici a nezašle ju rovno na políciu alebo na súd. Čo so sťažnosťou a ako na prípadné otvorenie sporu s pacientom, to bude témou nášho webinára.


Termín: 15.5.2024 (streda) od 9.00 do 12.00

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky, vedúcim autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu.

JUDr. Tomáš Husovský
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky a členom autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Špecializuje sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov v civilných, trestných a správnych konaniach.

 

 

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 119 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.


ČO JE „FNP“?

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS s názvom „Fórum nemocničného práva“ (FNP). Cieľom FNP je umožniť osobám pracujúcim v ústavnej sfére (ktoré majú v náplni práce právne či bezpečnostné aspekty poskytovateľa) sa na pravidelnej báze stretávať a diskutovať do hĺbky vybrané problémy právno-organizačného charakteru.

Témy pre FNP môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia FNP.

Sťažnosť na nemocnicu – odporúčania, ako ustáť spor s pacientom

Program workshopu - Sťažnosť na nemocnicu – odporúčania, ako ustáť spor s pacientom

1. Blok: Prišla nám sťažnosť pacienta – ako s ňou naložiť? (I. Humeník, T. Husovský)
09:00 - 09:05

Otvorenie a organizačné info

09:05 - 10:25

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Úloha interného systému bezpečnosti pacienta zdravotníckeho zariadenia (hodnotenie spätnej väzby) pri riešení sťažnosti pacienta ・ Čo je to deeskalácia a ako pripraviť lekára na zvládnutie nespokojného pacienta a aký to má dopad na bezpečnosť zdravotníckeho zariadenia? ・ Ako rozumieť štatistike podnetov na ÚDZS za rok 2023 a ako ich interpretovať ・ Kolobeh sťažnosti pacienta v nemocnici – na čo si dať pozor, ako rozdeliť kompetencie, o čom s pacientom komunikovať a o čom už nie a ako komunikovať s rodinou pacienta ・ Úloha zdravotnej dokumentácie informovaného súhlasu pri riešení sťažnosti pacienta a obrany zdravotníckeho zariadenia ・ Ako vstupuje profesijná mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka a pravidlá nakladania so zdravotnou dokumentáciou do procesu riešenia sťažnosti? ・ Kedy zapojiť poisťovňu? ・ Diskusia

10:25 - 10:40

Prestávka

2. Blok: Praktické odporúčania pre riešenie jednotlivých procesných situácií založených sťažnosťou pacienta (I. Humeník, T. Husovský)
10:40 - 11:45

JUDr. Tomáš Husovský (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Zo sťažnosti sa vykľulo trestné oznámenie – prvé opatrenia, ktoré by ste mali urobiť ・ Presah výsledkov dohľadu ÚDZS na trestné a civilné konanie – 3 dôvody, prečo netreba zanedbať obranu poskytovateľa pri dohľade ・ Zaujímavé rozhodnutia domácich a zahraničných súdov týkajúce sa nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti ・ Dohoda o urovnaní s pacientom – dajte si pozor na...

11:45 - 12:00

Záverečná diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu