MUDr. Aurélia Mojzešová

Farmácia, Ministerstvo zdravotníctva

Po niekoľkoročných skúsenostiach ako detský lekár a detský onkológ v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave (dnes NÚDCH) získavala skúsenosti aj v klinickom výskume. V súčasnosti je predsedníčkou Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a taktiež pôsobí ako pediatrička a onkologička v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.