MUDr. Aurélia Mojzešová

Farmácia, Ministerstvo zdravotníctva

Je predsedníčkou Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. Dlhé roky pôsobila v oblasti klinického skúšania liekov. V súčasnosti pôsobí aj v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.