Mgr. Lenka Kavarniková

Právo

V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia rozvíjala svoje praktické skúsenosti v oblasti práva na pozícii právneho asistenta správcu konkurznej podstaty. Po skončení vysokoškolského štúdia začala pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii. Od roku 2021 pôsobí v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, kde sa špecializuje najmä na medicínske právo.

Okrem právnej agendy má na starosti aj projekt mediPRÁVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. V rámci neho sa venuje hlavne poskytovaniu právnych služieb a poradenstva poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a príprave dokumentov pre nich. Spolupodieľa sa tiež na projekte „Náhrada škody“, ktorý je zameraný na pomoc a poradenskú činnosť pre pacientov a zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov pred súdmi.

Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíja aj prostredníctvom publikovania odborných článkov na portáloch www.medipravnik.sk a www.nahradaskody.sk.

Kontakty na spíkra: