JUDr. Zdenko Doktor

Legislatíva, Právo, Zdravotníctvo

V roku 1997 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na tej istej fakulte absolvoval v roku 2003 rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv.

Od roku 1999 pracuje v oblasti medicínskeho práva. V období rokov 1999 až 2004 pracoval ako právnik a následne riaditeľ pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od roku 2004 až doteraz pôsobí ako riaditeľ pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Trenčíne a od augusta 2021 aj pobočky v Trnave.

Viac ako 16 rokov sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti, ktorých cieľovou skupinou sú najmä zdravotnícki pracovníci – lekári, záchranári, sestry resp. študenti Fakulty ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výsledkom je viac ako stovka prednášok, desiatky článkov v odborných publikáciách a jedna monografia Lekár verzus legislatíva (Iura edition, spol. s r.o., 2012).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: