Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po 1.1.2023

 • 1. februára 2023
 • online platforma MS Teams
 • 119€
Program workshopu

„FÓRUM NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“ POKRAČUJE AJ V TOMTO ROKU – POZÝVAME VÁS NA PRVÝ ZO SÉRIE WEBINÁROV!

Úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Na jeho verdikt čakajú v trestných konaniach policajti a jeho záverom znejúcim „non lege artis“ je viazaný aj súd. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začatie komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie či otázky poverených osôb úradu. Čo všetko môže ÚZDS kontrolovať, aké riziká hrozia poskytovateľovi a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženie rizika začatia dohľadu? Na túto tému sa pozrieme optikou čerstvej novely zákona 581/2004 Z.z. (zákon č. 518/2022 Z.z.), ktorá sa dotkla aj výkonu dohľadu. Dôležité aspekty dohľadového konania budeme kombinovať so súvisiacimi oblasťami – konaním súdov a OČTK, či zavedením preventívnych opatrení, ktorými by sa v praxi mohlo dať často zbytočným sťažnostiam pacientov predísť.


Termín: 1.2.2023 (streda) od 9.00 do 12.00

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Zdenko Doktor
(Lektor pracuje ako riaditeľ pobočiek Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Trenčíne a Trnave. V oblasti medicínskeho práva sa pohybuje od roku 1999. Viac ako 16 rokov sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti, ktorých cieľovou skupinou sú najmä zdravotnícki pracovníci. Výsledkom je viac ako stovka prednášok, desiatky článkov v odborných publikáciách a jedna monografia Lekár verzus legislatíva (Iura edition, spol. s r.o., 2012).)

JUDr. Ivan Humeník, PhD. a JUDr. Tomáš Husovský
(Lektori sú partnermi advokátskej kancelárie h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo, autori mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky, členovia autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023) poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotníckych zariadení a subjektom farmaceutického priemyslu. Obaja vykonávajú aj edukačnú činnosť.)


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 119 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavnom zdravotníckom zariadení, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.


ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

 • Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po novele z 22.12.2022 – čo sa pôvodne navrhovalo a čo nakoniec do zákona prešlo + aký bol úmysel ÚDZS pri pripravovaní novely (Dohľad s poplatkom od sťažovateľa alebo bez poplatku? Zmeny v 576/2004 Z.z. a dohľad – odkedy sú zmeny účinné?…).
 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ – kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade).
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku.
 • Osoby dohľadového konania – konzultanti ÚDZS, prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité? Kto je to „tretia osoba“?
 • Dôležité zmeny po novele týkajúce sa zdravotnej dokumentácie – má ÚDZS právo žiadať poskytovateľa o poslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu? Zdravotná dokumentácia poskytovateľa vedená v EZK a dokumentácia vedená v „písomnej“ forme – aké sú rozdiely v prístupe k dokumentácii v rámci dohľadu? Dôležitosť zdravotnej dokumentácie v dohľade a jej odraz v súdnych rozhodnutiach (správne súdnictvo).
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene.
 • Konštatovanie o non lege artis a príčinná súvislosť medzi nesprávnym postupom a škodou na zdraví pacienta. Posudzuje ÚDZS príčinnú súvislosť alebo nie? Aký to má vplyv na prípadnú eskaláciu problému zo strany pacienta?
 • Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o non lege artis žiadať od poskytovateľa náhradu škody? Prečo má zmysel pri dohľade „zabojovať“?
 • Take home message / odkazy od múdrych ľudí zo zahraničia – 1/ Výsledky dohľadovej činnosti úradu za rok 2021 a ich interpretácia pre vaše zdravotnícke zariadenie 2/ Ako predchádzať sťažnostiam pacientov a ušetriť tým čas, stres a peniaze?

Celý program webinára si môžete prečítať nižšie. Ak Vám už teraz napadá otázka, ktorá sa Vám spája s danou témou, pošlite nám ju vopred na office@medius.sk.


ĎALŠIE TERMÍNY „FNP“

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS s názvom „Fórum nemocničného práva“ (FNP). Cieľom FNP je umožniť osobám pracujúcim v ústavnej sfére (ktoré majú v náplni práce právne či bezpečnostné aspekty poskytovateľa) sa na pravidelnej báze stretávať a diskutovať do hĺbky vybrané problémy právno-organizačného charakteru.

Témy pre FNP môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia FNP.

Termíny ďalších diskusných stretnutí FNP na tento rok sú nasledovné: 7.6.2023 a 4.10.2023.

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po 1.1.2023

Program workshopu - Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po 1.1.2023

09:00 - 09:05

Otvorenie a organizačné info

09:05 - 09:30

JUDr. Zdenko Doktor (riaditeľ pobočiek ÚDZS v Trnave a Trenčíne)

Aké novinky prináša novela 518/2022 Z.z. v dohľadovom konaní a čo bol hlavný zámer ÚDZS pri koncipovaní novely (čo prešlo a čo neprešlo)

09:30 - 10:30

JUDr. Tomáš Husovský (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Dohľadové konanie v jednotlivých krokoch a prakticky – nespokojnosť/otázka/podnet/konanie/rozhodnutie/následky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

10:30 - 10:40

Prestávka

10:40 - 11:45

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Procesné a systémové highlighty – prečo treba zabojovať, aký kontext je na súdne konanie a diskusia o preventívnych opatreniach na predídenie sťažnostiam/podnetov

11:45 - 12:00

Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu