Klinické skúšanie podľa CTR – skúsenosti a odporúčania slovenských regulátorov

  • 4. mája 2023
  • online platforma MS Teams
  • 160€
Program workshopu

NEZMEŠKAJTE ŠPECIÁLNY WEBINÁR ZO SÉRIE „PharmaUpdate“ VENOVANÝ KLINICKÉMU SKÚŠANIU!

Prešiel prvý rok od momentu, kedy sa začalo uplatňovať Nariadenie o klinickom skúšaní č. 536/2014. Od 31.1.2023 sa musia žiadosti o povolenie klinického skúšania podávať prostredníctvom CTIS. Aké sú skúsenosti slovenských regulátorov z prvého roku ostrej prevádzky CTIS? Aké témy najviac rezonovali, ako hodnotia nábeh na nový režim a čo by najviac odporúčali zadávateľom? Na našom webinári sa okrem teoretického rámca zameriame na konkrétne a praktické odporúčania zo strany Etickej komisie pre klinické skúšanie, ako aj zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. V závere sa dotkneme aj prevádzkových otázok týkajúcich sa daňových aspektov, ktorým sa (žiaľ) ani v klinickom skúšaní nedá vyhnúť.

Detaily programu pripravovaného webinára si môžete prečítať nižšie. Ak Vám už teraz napadá otázka, ktorá sa Vám spája s danou témou, pošlite nám ju vopred na office@medius.sk.


KEDY A KDE?

Termín: 4.5.2023 (štvrtok) od 9.15 do 12.30

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený predovšetkým pre zamestnancov zadávateľov klinického skúšania, monitorov a inšpektorov, zamestnancov CRO, členov etických komisií samosprávnych krajov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, skúšajúcich a ďalšie osoby zaoberajúce sa klinickým skúšaním.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 160 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


SPÍKRI:

MUDr. Aurélia Mojzešová
(Lektorka je predsedníčka Etickej komisie pre klinické skúšanie)

PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
(Lektor je vedúci oddelenia klinického skúšania liekov v ŠÚKL)

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo)


ĎALŠIE TERMÍNY „PharmaUpdate“

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS a advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS s názvom “PharmaUpdate”. Cieľom tejto platformy je upozorňovať na legislatívne novinky týkajúce sa zákona o liekoch, zákona o úhradách a s nimi súvisiacich predpisov a vysvetľovať často odťažité pojmy farmaceutického práva zrozumiteľným spôsobom. V rámci odborných podujatí PharmaUpdate sa budeme zamýšľať nad bielymi alebo zmätočnými miestami na mape „farma“ legislatívy a hľadať spôsoby, ako nimi bezpečne preplávať.

Témy pre PharmaUpdate môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia PharmaUpdate.

Termíny ďalších diskusných stretnutí PharmaUpdate na tento rok sú nasledovné: 22.6.2023 a 15.11.2023.

Klinické skúšanie podľa CTR – skúsenosti a odporúčania slovenských regulátorov

Program workshopu - Klinické skúšanie podľa CTR – skúsenosti a odporúčania slovenských regulátorov

1. Blok: Etika v klinickom skúšaní v praxi – CTR (A. Mojzešová)
09:15 - 09:20

Otvorenie a organizačné info

09:20 - 10:40

MUDr. Aurélia Mojzešová (pediatrička a onkologička v NÚDCH a predsedníčka Etickej komisie pre klinické skúšanie)

Etika – úvod ・ Národné požiadavky pre časť II – zmeny ・ Predkladané dokumenty časť II – na čo sa zamerať? (nedostatky, vhodnosť skúšajúceho/pracoviska, ICF, pacientske materiály, hodnotené KS) ・ Decentralizované KS/Home care z pohľadu EK/ŠÚKL ・ Expertízne skupiny EÚ – info ・ Užitočné info v kocke pre zadávateľov ・ Diskusia

10:40 - 10:50

Prestávka

2. Blok: Rok praxe a skúseností s CTR/CTIS (L. Slovák)
10:50 - 12:00

PharmDr. Lukáš Slovák, PhD. (vedúci oddelenia klinického skúšania liekov v ŠÚKL)

Nariadenie 536/2014 ・ CTIS ・ Žiadosť o povolenie klinického skúšania liekov ・ Rady pre zadávateľov na základe skúseností s predkladanými dokumentami ・ Nový spôsob úhrady poplatkov pre žiadosť o KS ・ Bezpečnostné hlásenia ・ Užitočné info pre zadávateľov (odporúčania a odkazy pre zadávateľov) ・ Diskusia

3. Blok: Klinické skúšanie z pohľadu transakčných vzťahov zadávateľ-centrum-skúšajúci s dôrazom na problematiku zrážkovej dane (I. Humeník)
12:00 - 12:30

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Nový metodický pokyn Finančnej správy SR ・ Plnenie za klinické skúšanie – rozhodujúce momenty s dopadom na daňové a ohlasovacie povinnosti zadávateľa ・ Odpovede finančnej správy k otázke cestovného poistenia a dopravy pre zdravotníckeho pracovníka ・ Ako daňovo vysporiadať účasť skúšajúceho na investigátorskom meetingu ・ Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu