PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.

Farmácia

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Úlohy ŠÚKL v klinickom skúšaní liekov po novele (532/2021 Z. z.) a vo svetle CTR

  • pripravenosť ŠÚKL na CTR a CTIS
  • úloha ŠÚKL pri prípravách vzniku Etickej komisie
  • vzťah medzi ŠÚKL a Etickou komisiou pre klinické skúšanie v novom režime