PharmDr. Daniel Ferianc

Farmácia, Poisťovníctvo

V rokoch 1995 – 2000 vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore farmácie. V súčasnosti pracuje ako vedúci odboru liekovej politiky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Nové prístupy k optimalizácii nákladov na farmakoliečbu pacientov

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: