PharmDr. Monika Lainczová

Manažment, Poisťovníctvo

Monika Lainczová vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2016 získala certifikáciu v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo.
Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore, ale aj v distribučnej spoločnosti. Od roku 2013 sa venovala oblasti liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Od roku 2014 je členkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Naše limity pri rozhodovaní o úhrade nekategorizovanej liečby pacientovi alebo kde sú hranice solidarity

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: