MUDr. Pavel Bician

Medicína, Zdravotníctvo

Lekár MUDr. Pavel Bician je detský hematológ a onkológ pôsobiaci v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako zástupca prednostu kliniky pediatrickej onkológie a hematológie. Zároveň je predsedom občianskeho združenia Svetielko nádeje ktorá pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám a ktorá v rámci projektu Detský mobilný hospic Svetielko nádeje poskytuje paliatívnu starostlivosťdeťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

11. prikázanie: nebudeš liečiť…

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: