PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Farmácia, Zdravotníctvo

Martin Višnanský je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (odbor klinická farmácia), Katz Graduate School of Business, University of Pittsbourgh (MBA) a Universita Cattolica, Roma (MSc v odbore HTA & Health Management). Doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Podnikový manažment absolvoval na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku pri SLS a Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Už viac ako 25 rokov pôsobí a od r. 2005 aj aktívne podniká v zdravotníctve a farmácii.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Osobitné prípady úhrad a úlohy zdravotných poisťovní – súčasnosť vs. výzvy pre budúcnosť

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: