prof. MUDr. Pavol Jarčuška

Medicína

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Praktické otázky off label a obmedzenia ktoré musíte riešiť/nejasnosti

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: