MUDr. Janka Jančovičová

Medicína

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Je možné postupovať LEGE ARTIS bez liečby off label?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: