Mgr. Ján Tomášik

Zdravotníctvo

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Je ezdravie jeden z nástrojov pre lepšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: