PharmDr. Ľubica Hladíková

Farmácia

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty MU v Brne (molekulárna biológia – Mgr.) a Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (farmácia – PharmDr.). Aktuálne je vedúca Oddelenia kategorizácie a liekovej legislatívy spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a zástupca spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. v ADL (Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok). Má skúsenosti vo farmaceutickej veľkodistribúcii (v spoločnostiach FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.) na rôznych pozíciách na nákupe, v cenotvorbe a v projektovom managemente, v klinickom výskume (viaceré CRO) na pozícii CRA a project manager a základnom výskume (Virologický ústav SAV).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: