PhDr. Zita Kochaníková

Psychológia

Autorka PhDr. Kochaníková Zita pracuje ako klinický psychológ, psychoterapeut v súkromnej praxi. Pracovala s onkologický mi deťmi v rámci prvého onkocentra v Banskej Bystrici, teraz spolupracuje s ligou proti rakovine. Venuje sa klinickej praxi, prednáškovej, publikačnej činnosti. Napísala knihu Dozrievanie o spiritualite všedného dňa.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.