JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Právo

Helena Krejčíková vystudovala práva na Právnické fakulty UK v Praze. Absolvovala doktorský studijní program na Institut für Strafrecht und Kriminologie, Bern (2012), a Právnické fakultě UK v Praze (2013).  V současné době působí v Centru zdravotnického práva PF UK v Praze. Od r. 2010 je odborným vědeckým pracovníkem Čestné rady ČLK, od r. 2013 konzultantem České společnosti paliativní medicíny ČLK JEP.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: