Rady skúseného advokáta: Ako zvládnuť dohľad ÚDZS v ambulancii psychológa a klinického logopéda?

 • 8. apríla 2022
 • online platforma ZOOM
 • 39€
Program workshopu

POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR S DISKUSIOU!

Úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Na jeho verdikt čakajú v trestných konaniach policajti a jeho záverom znejúcim „non lege artis“ je viazaný aj súd. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začiatok komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie či otázky poverených osôb úradu. Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká zdravotníckemu pracovníkovi hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženie rizika začatia dohľadu? Dobrá správa je, že v podstate nejde o raketovú vedu 🙂 Ak zdravotnícky pracovník dodrží niekoľko odporúčaní, dokáže sa na dohľad pripraviť a dokonca mu v mnohých prípadoch aj predísť.


ČO NÁS ČAKÁ?

 • Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po veľkej novele 2021 – kontroluje ÚDZS aj psychológov a klinických logopédov a na čo sa pri kontrole zameriava?
 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ – kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad u poskytovateľa začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)?
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku.
 • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o zaslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
 • Aj toto úrad posudzoval – kazuistiky týkajúce sa psychológov z rozhodovacej činnosti ÚDZS + pár poučných príbehov zo súdnych siení.
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene.
 • Konzultanti ÚDZS a prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité?
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 • Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o „non lege artis“ žiadať od ambulancie náhradu škody?
 • Take home message / odkazy od múdrych ľudí zo zahraničia – ako predchádzať sťažnostiam pacientov a ušetriť tým svoj čas, stresy a peniaze?

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre klinických psychológov, poradenských a pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov. Webinár môže byť vzhľadom na špecifiká dohľadu v oblasti psychologickej činnosti zaujímavý aj pre psychiatrov či iných poskytovateľov psychoterapeutických služieb.

KTO? KEDY? KDE?

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo

Termín: 8.4.2022 (piatok) od 13.00 do 15.10
Diskusiechtiví účastníci môžu s lektorom pokračovať v diskusii do 15.30 🙂

Miesto: online prostredníctvom platformy ZOOM


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 39 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese office@medius.sk, pričom nezabudnite uviesť svoje fakturačné údaje, meno, priezvisko a emailovú adresu osoby, ktorá sa webinára zúčastní. Pri účastníkovi je potrebné vyplniť aj jeho registračné číslo v Slovenskej komore psychológov alebo v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov, aby sme mu mohli správne prideliť získané kredity.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, dajte nám o tom, prosím, vedieť na adrese office@medius.sk a my Vám po úhrade registračného poplatku pošleme prístupové údaje ku kompletnému záznamu z webinára, ktorý bude k dispozícii 2 týždne po jeho skončení.


Webinár je kreditovaný v Slovenskej komore psychológov (2 kredity) a v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov (2 kredity).

Rady skúseného advokáta: Ako zvládnuť dohľad ÚDZS v ambulancii psychológa a klinického logopéda?

Program workshopu - Rady skúseného advokáta: Ako zvládnuť dohľad ÚDZS v ambulancii psychológa a klinického logopéda?

13:00 - 13:50

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Prvá časť webinára

13:50 - 14:00

Prestávka

14:00 - 14:50

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Druhá časť webinára

14:50 - 15:10

Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu