Andreas Weinhaeusel, Priv. Doz. Dipl. Ing. Dr.

Genetika, Medicína

Andreas Weinhaeusel je profesiou biotechnológ a docent pre molekulárnu biológiu na Univerzite prírodných zdrojov a aplikovaných prírodných vied vo Viedni.

Aj vďaka práci vo Ústave na výskum detskej rakoviny vo Viedni v r. 1995-2004 má skúsenosti v diagnostike ľudskej molekulárnej genetiky a špecializuje sa na diagnostické testovanie syndrómových a dedičných nádorových ochorení. V roku 2001 obrdžal post-doktorálnu kvalifikáciu “špecialista ľudskej genetiky”. Popri diagnostickom testovaní imprintovaných porúch začal metylačné testovanie rakovinových ochorení. Od roku 2004 sa na AIT – Rakúskom technologickom inštitúte špecializuje na DNA-metyláciu a výskum proteínových biologických ukazovateľov rakoviny a komplexnej diagnostike chorôb súvisiacich so starnutím.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: