Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko

Medicína

Jozef Sopko sa narodil v roku 1945 v Košiciach. Vyštudoval päť ročníkov medicíny na Univerzite Pavla Jozefa v Košiciach. Po udalostiach roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde v roku 1972 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte v Bazileji. V tom istom roku založil na univerzitnej klinike foniatrické oddelenie. V roku 1985 bol habilitovaný v odbore otorhinolaryngológia a foniatria a v roku 1991 menovaný Švajčiarskou vládou za profesora. V roku 1992 mu bol udelený titul Dr. Honoris causa na UPJŠ v Košiciach. Prof. Sopko prednáša v odbore foniatrie. Je autorom viac než 80 originálnych publikácií, prínosov do učebníc a odborných kníh, ako aj monografií. Prednáša na mnohých kongresoch praktických otorhinolaryngológov v nemecky hovoriacich krajinách a pravidelne navštevuje aj slovenské a české odborné kongresy.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: