Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky

  • 3. mája 2012
  • Košice - Hotel Yasmin
  • 120 €
Program konferencie

Biomedicínsky výskum (klinické skúšanie) je nevyhnutným medzistupňom vedúcim k registrácii lieku. Množstvo zainteresovaných subjektov a veľké riziká vo vzťahu k účastníkom výskumu generujú v praxi viacero otázok. Aké sú nástrahy a riziká výskumu? Ako by mal byť chránený účastník výskumu? Aké práva a povinnosti má zadávateľ, pracovisko klinického skúšania či samotný skúšajúci? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

Na konferencii sa zúčastní vzácne zoskupenia popredných odborníkov z oblasti práva, bioetiky, morálnej teológie a medicíny zo 4 krajín EÚ. Na jednom mieste a v jeden deň bude prezentovať svoj názor viac ako 12 špecialistov na biomedicínsky výskum a klinické skúšanie liekov. Jedna téma z mnohých pohľadov. Syntéza názorov s presahom na aktuálne dianie v EÚ a v národnej legislatíve.

Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky

Program konferencie - Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky

07:30 - 08:20

Registrácia účastníkov

1. Blok: Doobedňajší blok
08:30 - 08:45

Otvorenie konferencie

08:45 - 09:00

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov

09:00 - 09:15

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky

09:15 - 09:30

JUDr. Renáta Bačárová, Ph.D., LLM

Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

09:30 - 09:45

Mgr. Adela Lešková Blahová, PhD.

Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku

10:00 - 10:15

coffe break

10:15 - 10:35

prezentácia hlavného partnera

Klinické skúšanie na Slovensku z pohľadu novej legislatívy

10:35 - 10:50

doc. JUDr. Filip Křepelka PhD.

Evropská integrace zdravotnického výzkumu - právo a skutečnost

10:50 - 11:15

doc. JUDr. Ján Drgonec, CSc.

Ústavnoprávne dimenzie biomedicínskeho výskumu na človeku

11:15 - 11:40

prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel (Profesorka, University of Strasbourg (Francúzsko) ; Riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE), University of Strasbourg)

Európska únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

11:40 - 11:55

Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD

Odkázanosť mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ

11:55 - 12:30

diskusia

12:30 - 13:30

obed

2. Blok: Poobedňajší blok
13:00 - 13:50

prezentácia generálneho partnera konferencie

13:50 - 14:15

Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko

Problémy výskumu ľudského hlasu a identity človeka

14:15 - 14:40

Andreas Weinhaeusel, Priv. Doz. Dipl. Ing. Dr.

Stav a trendy v humánnej diagnostike

14:40 - 14:55

MUDr. Pavol Gibala, CSc.

Klinické skúšanie liekov v Slovenskej republike vo svetle novej právnej úpravy

14:55 - 15:15

coffee break

15:15 - 15:35

prezentácia partnerov konferencie

15:35 - 16:00

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

Klinická hodnocení léčiv prováděná na dětech: riskování zdraví dětí nebo jejich naděje

16:00 - 16:15

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM

Patentovatelnost kmenových buněk - právní, etický a filozofický rozměr problému

16:15 - 16:30

Mgr. Martin Schimmer (partner 2 Martins Legal, advokátska kancelária)

Právne aspekty financovania a poistenia klinického výskumu a zodpovednosti zadávateľov, skúšajúcich a zdravotníckych zariadení

16:30 - 16:45

Oliver Rácz, Prof., M.D., Ph.D.

Ako vyriešiť spor medzi Hippokratovou prísahou a súčasným systémom zdravotnej starostlivosti?

16:45 - 17:30

diskusia

17:30 - 17:45

Záver konferencie

Partneri konferencie