doc. JUDr. Filip Křepelka PhD.

Právo

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (1974) vyučuje právo Evropské unie, právo světové hospodářské integrace a zdravotnické právona Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Vo svojom výskume odrážajúcom sa vo zverejnených monografiách, zborníkových príspevkoch a časopisových článkov sa zameriaval a zamariava okrem iného aj na problematiku obmedzenia štátnych podpor, uvoľneniu obchodu so službami v európskom a svetovom merítku, jazykový režim Európskej únie a jeho dopady, konzulárnu ochranu, právo zdravotníckeho výskumu, integráciou zdravotníctva v Európskej únii a problematike federalizmu v kontexte Európskej únie. V minulosti pôsobil súčasne ako asistent predsedu Ústavného súdu (1998-2003) a odborný poradca Najvyššieho správneho súdu (2004-2008). Pôsobil ako predseda akademického senátu Právnickej fakulty a Masarykovej univerzity (2003-2005, resp. 2006-2011).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: