Oliver Rácz, Prof., M.D., Ph.D.

Medicína

Dátum a miesto narodenia: 7. Január 1947, Košice

Vzdelanie:
1953 – 1965 Základná a stredná škola, Košice
1965 – 1971 Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice
1972 – 1976 Štipendium v Budapešti, Maďarská akadémia vied.
1992 Docent v odbore biochémia, UK, Bratislava.
2009 Profesor medicíny, Budapešť Maďarsko

Predchádzajúce pozície:
1977 – 1992 Lekárska fakulta, UPJŠ, učiteľ, výskumník
1993 – 1995 Predseda akademického senátu UPJŠ
1998 – 2011 Člen akademického senátu Lekárskej fakulty, UPJŠ
1994 – 1997 Predseda,  Univerzitná rada Slovenskej republiky
1997 – 2000 Prorektor, UPJŠ, Košice

Súčasná pozícia:
Vedúci, Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, UPJŠ.
Miskolc University, Fakulta zdravotníctva, Odd. Nanobiotechnológie,
Garant a poradca, Odd. klinickej chémie, Cumulus ltd., Košice