Mgr. Martin Jarolín

Právo

Mgr. Martin Jarolín sa narodil 1. októbra 1979 v Ilave, Slovensko. V roku 2005 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát Advokátní kanceláře Marečková v Prahe, ktorá sa odborne profiluje v oblastiach liekového práva, práva zdravotníckych pomôcok, doplnkov stravy a kozmetiky, práva poskytovania zdravotnej starostlivosti, hradenia zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a ďalších súvisiacich oblastiach.

V rámci svojej činnosti sa Martin Jarolín zameriava predovšetkým na oblasť klinického skúšania liekov fáz III a IV vrátane neintervenčných klinických skúšaní a poregistračného bezpečnostného sledovania liekov, ďalej na oblasť reklamy doplnkov stravy, liekov a zdravotníckych pomôcok, a obchodno-právnym aspektom právnych vzťahov vznikajúcich v týchto oblastiach.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: