prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel

Bioetika, Medicína

Narodená 7. mája 1957, v Sarralbe (Moselle/Francúzsko)

Vzdelanie
Ph D, Medicína, Strasbourg, 1983
Ph D, Katolícka teológia, Metz, 1989.
Habilitácia v oblasti etiky a morálnej teológie, Strasbourg, 1998.
Univerzitný diplom “Európska zdravotná politika”, Nancy, 1993.

Profesionálna kariéra
Od septembra 1999: Profesorka fakulty katolíckej teológie, University of Strasbourg. (predtým: Maître de Conférences na University of Metz (F).
Od septembra 2005: Riaditeľka magisterského programu v etike na University of Strasbourg (F); Riaditeľka CEERE (Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique/ European Center for the Study and Teaching of Ethics / Európske centrum pre štúdium a učenie etiky). 11. jún 2008: Prvé ocenenie za učenie etiky vo Francúzsku

Výskumné aktivity
Riadenie výskumnej skupiny « Bioetika a náboženstvo” (EA 1343); Viceprezidentka nemocničného a univerzitného oddelenia medicínskej etiky (DUHE), Členka výskumnej skupiny, “Etika a ľudské práva” (University of Strasbourg); Organisatrice des “Journées Internationales d’Ethique” (next: 4e JIE March 23-26, 2011)
Viceprezidentka ATEMu od roku 2000. Prezidentka ESCT-Franzúzsko a členka presidia ESCT Európa. Členka Societas Ethica.
Zúčastňuje sa činnosti množstva medzinárodných výskumných skupín, najmä v oblasti Medicínskej etiky a interdisciplinárnej etiky (Univerzity v Ženeve a Lausanne o starších ľuďoch, v Amsterdame o “dôstojnom umieraní; vo Fribourgu (Švajč.) a v Bergame (Tal.) o kultúrnych právach;

Etické komisie, etické štruktúry
Viceprezidentka rady pre etiku v Alsace (Espace de Réflexion Ethique Région Alsace – ERERAL); Prezidentka Asociácie Herrade de Landsberg. O etike v Alsace“ ; Členka etickej výskumnej skupiny Sv. Vincent (Strasbourg) ; členka etickej komisie lekárskej fakuly v Strasbourgu; Členka etickej komisie Francúzskej spoločnosti pre hrudnú a kardiovaskulárnu chirurgiu. Členka dozornej rady (Conseil de surveillance) Regionálnej agentúry pre zdravie (Agence Régionale de santé) atď.

Knihy
Posledné knihy: MJ. Thiel (éd), Quand la vie naissante se termine, PUS, 2010; Cena za medicínsku etiku Maurica Rapina za knihu Où va la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. PUS, 2003. Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. PUS, 2006; Les rites autour du mourir, PUS, 2008;

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: