Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach

  • 20. októbra 2011
  • Košice - Hotel Yasmin
  • 0 €
Program konferencie

Konferencia je zameraná na nové výzvy pre riešenie aktuálneho ekonomicko-právneho stavu, v ktorom sa zdravotnícky segment momentálne nachádza. Otvorená diskusia umožní aj pasívnym účastníkom konferencie klásť otázky, ktoré sa týkajú konkrétnych problémov praxe (riziká povolania lekár, obrana proti šikanóznym podaniam zo strany pacientov, formovanie partnerského vzťahu lekár a pacient a podobne).

Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach

Program konferencie - Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach

15:00 - 15:30

MUDr. Juraj Vančík, CSc. (lekár – kardiológ, býalý riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. )

Efektívny systém starostlivosti, vzťah lekár - pacient a spokojnosť

15:30 - 16:30

JUDr. Kamil Lévay

Výkon dohľadu UDZS nad správnosťou zdravotnej starostlivosti v roku 2010

16:30 - 17:00

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

predstavenie Komory pre medicínske právo - MEDIUS

17:00 - 18:00

coffe break

Partneri konferencie

Partneri konferencie