Liquid Based Cytology – reálne možnosti na Slovensku

  • 26. októbra 2010
  • Košice - Hotel Yasmin
  • 0 €
Program konferencie

Liquid Based Cytology – reálne možnosti na Slovensku

Program konferencie - Liquid Based Cytology – reálne možnosti na Slovensku

15:00 - 16:00

MUDr. Jozef Bodnár (manažér Diagnostického centra patológie Alpha medical v Košiciach a odborný zástupca)

Liquid Based Cytology – výsledky a interpretácia výsledkov testovania prístroja, výhody a nevýhody v porovnaní s klasickou metódou spracovania vzorky.

16:00 - 17:00

MUDr. Jozef Bodnár (manažér Diagnostického centra patológie Alpha medical v Košiciach a odborný zástupca)

Reálne možnosti zavedenia Liquid Based Cytology do praxe v Slovenských podmienkach. Model financovania cytologického vyšetrenia touto metódou s ohľadom na ÚDZS a Zdravotné poisťovne.

17:00 - 17:30

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Informovaný súhlas pacienta.

17:30 - 18:00

MUDr. Alexander Pačuta (gynekologický onkológ)

Postavenie kolposkopie v sekundárnej prevencii cervikálneho karcinómu.

18:00 - 18:20

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

predstavenie Komory pre medicínske právo – MEDIUS.

18:20 - 20:00

Coffe break

Partneri konferencie

Partneri konferencie