doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Medicína

Lékař, internista a psychiatr, spolueditor první české monografie o psychosomatické medicíně (1993). Psychoterapeut Střediska psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1. V roce 1990 založil spolu s prof. Helenou Haškovcovou, CSc. a s dalšími spolupracovníky Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství při 3. lékařské fakultě UK v Praze. Patří tedy k zakladatelské generaci lékařské etiky v ČR. V r. 1993 habilitoval v oboru lékařská etika na Karlově univerzitě v Praze. Od r. 2008 vede katedru etiky a filosofie v pomáhajících profesích při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: