priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD.

Medicína

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD. vyštudoval filozofiu a medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity vo Frankfurte. Prax v internej medicíne, gastroenterológii a paliatívnej starostlivosti získal okrem iných aj na tejto univerzite. Súčasne sa venoval medicínskej etike a v roku 2006 získal PhD. (habilitoval) v medicínskej etike na Goetheho Univerzite vo Frankfurte. Od tohto roku pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte histórie a etiky v medicíne na Goetheho univerzite vo Frankfurte.

Od roku 2005 je riaditeľom 1. kliniky v Kettelerovej nemocnici v Offenbachu nad Mohanom, kdevedieajGastrointestinálnerakovinové centrum. Ide o jedno z najvýznamnejšíchrakovinových center, ktoré sa špecializuje na starostlivosť o pacientov trpiacich rakovinou pečene, žalúdka a tráviaceho traktu.

Stephan Sahm publikoval v recenzovaných vedeckých časopisoch, je tiež autorom a editorom kníh o liečbe rakoviny tráviaceho traktu, o starostlivosti o umierajúcich a predbežných usmerneniach. Je tiež koeditorom knihy o paliatívnej starostlivosti a členom vedeckej rady nemeckého odborného časopisu “Zeitschrift für medizinische Ethik”.
Stephan Sahm je členom uznávaných medzinárodných a domácich odborných spoločností a bol menovaný za člena Pápežskej akadémie pre život. Je pravidelným prispievateľom nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung na témy z medicínskej etiky.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.