Dr. Carmen Bărbat, MA, MD

Psychológia, Sociológia

Aurora Carmen Bărbat, MA, MD pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Fakulty sociológie a psychológie na Západnej univerzite v Timisoare, Rumunsko. Je lekárka. V roku 1993 ukončila štúdium všeobecného lekárstva  na Univerzite medicíny a farmácie Victora Babesa, Timişoara, Rumunsko). V roku 2002 získala diplom z kresťanskej sociálnej práce na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu im Breisgau v Nemecku.  Titul “Doktora medicínskych vied” získala v roku 2009 na Univerzite Medicíny a farmácie Victora Babesa.
Doteraz publikovala 3 knihy, približne 45 článkov a kapitol v odborných domácich  a medzinárodných publikáciách a časopisoch, v ktorých sa venovala oblastiam sociálnej medicíny, sociálnej práce, užívania drog, zmierovania sa s rakovinou, náboženstvom ako prostriedkom zmierovania. Taktiež sa zúčastnila mnohých domácich a zahraničných sociálno-medicínskych a psychologicko-duchovných tréningov, výskumných programov, konferencií a osvetových aktivít (Erasmus, CEEPUS). Dr. Bărbat organizuje vedecké podujatia, je členkou rumunských, ako aj zahraničných vedeckých spoločností a komisií.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: