Mons. Prof. Józef Wróbel

Teológia

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.