JUDr. Ján Mazák, PhD.

Právo

V súčasnosti je prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. vo funkcii profesora občianskeho a európskeho práva a riaditeľom Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od decembra 2004 pôsobí aj ako člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) a zároveň je členom Európskej spoločnosti verejného práva a členom Výboru na výber kandidátov na sudcu Súdu pre verejnú službu EÚ v Luxemburgu. Od októbra 2006 pôsobil ako generálny advokát na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, od roku 2011 ako prvý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako sudca a predseda Ústavného súdu SR pred rokom 2000, okrem iného, aj ako štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a podpredseda Legislatívnej rady vlády SR. Ako autor a spoluautor napísal 12 monografií. Publikoval doma aj v zahraničí viac ako 100 štúdií a odborných článkov.

 

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: