Dr. Gijs van Dijck LL.M.

Právo

Dr. Gijs van Dijck LL.M. je docentom na Právnickej fakulte Univerzity  v Tilburgu, Holandsko.  Je vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa empirickým výskumom,  ktorý sa špecializuje na právo občianskoprávnych deliktov, bankrotové právo a metodológiu výskumu vrátane empirického právneho výskumu.

V rámci svojho vedeckého výskumu sa zaoberá otázkou, či má právna zodpovednosť za následok obranné (defenzívne) praktiky, skupinovými žalobami, financovaním pri bankrote,  protiintuitívnym prístupom vo vedeckom právnom výskume a otázkou, ako empirický právny výskum  zlepšuje právnu metodológiu. Dr. Van Dijck vedie kurzy práva občianskoprávnych deliktov, zmluvného práva, vlastníckeho práva, rodinného práva, právnej metodológie a empirického právneho výskumu.

Prednášal na viacerých konferenciách, vrátane konferencií na Harvarde a Yali. V roku 2011 bol hosťujúcim profesorom na Standfordskej univerzite. Je zastupujúcim sudcom (rechter-plaatsvervanger) na súde v Brede, Holandsko.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: