MUDr. Branislav Sepeši

Medicína

V roku 2000 absolvoval štúdium na Jesseniovej LF UK v Martine v odbore všeobecné lekárstvo, neskôr získal 2 atestácie v odbore radiačná onkológia. Pracoval na Onkologickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, v súčasnosti pracuje v Proton Therapy Center Czech s.r.o. v Prahe, kde je zodpovedný za program protonovej terapie detských nádorov.

Od roku 2007 sa venuje problematike kvality zdravotnej starostlivosti a nástrojov organizačnej kultúry zdravotníckych zariadení a predovšetkým problematike bezpečnosti pacienta. Ako nezávislý expert spolupracuje so slovenskou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na projektoch týkajúcich sa bezpečnosti pacienta a systémov hlásenia nežiaducich udalostí v zdravotníctve. Je predsedom občianskeho združenia Fórum nezávislých názorov. Okrem toho je držiteľom certifikátu interného auditora systému riadenia kvality ISO 9001:2008. Publikuje vo viacerých slovenských elektronických i printových médiách.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: