Mgr. Petra Melotíková

Právo

Je odbornou asistentkou na Katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty na Univerzite Palackého v Olomouci od roku 2006. Je řešitelkou několika grantových projektů a soutěží spojených se sociální oblastí, např. „Ochrana osobních údajů ve veřejné správě“. V letech 2010-2012 byla manažerkou projektu „Právní vzdělání pro celý život“, v jehož rámci byl na právnické fakultě zaveden např. předmět  Antidiskriminační klinika. Dále vyučuje Právo sociálního zabezpečení a Správní právo na domovské fakultě. Je členkou celosvětové organizace GAJE, která je zaměřená na klinické právní vzdělávání. Podílí se také na výuce práva pro budoucí sociální pracovníky na Vyšší odborné škole sociální a teologické Dorkas. Absolvovala zahraniční výukové pobyty na vysokých školách ve Francii (La Rochelle), Estonsku (Tallin) či v USA (na Columbia University v New Yorku).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: