MUDr. Mgr. Jolana Těšínová

Medicína

Je prednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedkyní Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, organizátorkou Kongresu medicínského práva v ČR. Vyvíjí dlouhodobě vzdělávací, konzultační a publikační činnost v oblasti medicínského práva. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo (C.H.Beck, 2011).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: